Published: 2020-03-19 08:50:36 CET
PFA Invest
Net Asset Value

Midlertidig forhøjelse af emissionstillæg og indløsningsfradrag i Investeringsforeningen PFA Invest

På grund af fortsat usikkerhed i forbindelse med Corona-virussen har vi observeret yderligere usædvanlige markedsforhold for en række afdelinger under Investeringsforeningen PFA Invest. Derfor ændres i de midlertidig satser, der tidligere er udmeldt. Ændringerne skyldes, at der stadig observeres store spreads mellem køb- og salgspriser.

Satserne ændres på følgende afdelinger og er herefter som følger:  

  Tidligere forhøjede indløsningsfradrag  og emissionstillæg Nyt indløsningsfradrag og emissionstillæg
Mellemlange Obligationer 0,20 0,30
Udenlandske Obligationer 0,20 0,30
Kreditobligationer 1,00 2,0


Oplysninger over alle gældende emissionstillæg og indløsningsfradrag kan findes på PFA Invest’s hjemmeside www.pfainvest.dk, samt nedenfor:

Indløsningsfradrag på afdelinger i PFA Invest:  


Afdeling Nyt indløsningsfradrag
Mellemlange Obligationer 0,30
Udenlandske Obligationer 0,30
Kreditobligationer 2,0
Danske Aktier 1,25
Globale Aktier 1,25
Højt Udbytte Aktier 1,25
Europa Value Aktier 1,25
USA Stabile Aktier 1,25
Balance AA 0,50
Balance A 0,70
Balance B 0,90
Balance Akkumulerende 0,80
Balance C 1,10

Emissionstillæg på afdelinger i PFA Invest:  

Afdeling Nyt emissionstillæg
Mellemlange Obligationer 0,30
Udenlandske Obligationer 0,30
Kreditobligationer 2,0
Danske Aktier 1,25
Globale Aktier 1,25
Højt Udbytte Aktier 1,25
Europa Value Aktier 1,25
USA Stabile Aktier 1,25
Balance AA 0,50
Balance A 0,70
Balance B 0,90
Balance Akkumulerende 0,80
Balance C 1,10

Med venlig hilsen,

PFA Asset Management A/S