Paskelbta: 2021-04-15 12:34:45 CEST
INVL Asset Management UAB
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2021 m. balandžio 14 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2021-04-15 12:34 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2021 m. balandžio 14 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 39,4953 191,7697 13,7576 163175,5201
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 43,5232 2,2976 0 706090,371
INVL Baltijos fondas 41,7682 1733,952385 69,29199 209963,133624

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com