Paskelbta: 2021-01-12 08:30:00 CET
Vilkyskiu Pienine
Kita informacija

„Vilvi Group“ investuotojo kalendorius

Nuo 2020 m. rugsėjo 15 d. AB Vilkyškių pieninės įmonių grupė pradeda veikti kaip „Vilvi Group“ prekių ženklo vienijama grupė. Vilvi Group“ sudėtyje yra AB Vilkyškių pieninė, AB „Modest“, AB Kelmės pieninė ir AB „Pieno logistika“.

„Vilvi group“ veiklos rezultatai bus skelbiami tokia tvarka:

2021 m. kiekvieno mėnesio 10 dieną – konsoliduoti pardavimai už praėjusį mėnesį;
2021 m. vasario 26 d. – neaudituoti 2020 m. veiklos rezultatai;
2021 m. balandžio 9 d. – audituoti 2020 m. veiklos rezultatai;
2021 m. balandžio 30 d. – eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas;
2021 m. gegužės 31 d. – tarpinė konsoliduota 2021 m. 3 mėnesių pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita;
2021 m. rugpjūčio 31 d. – tarpinė konsoliduota 2021 m. 6 mėnesių finansinė atskaitomybė;
2021 m. lapkričio 30 d. – tarpinė konsoliduota 2021 m. 9 mėnesių pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita.


Vilija Milaševičiutė
Ekonomikos ir finansų direktorė
Tel.: 8 441 55 102