English Lithuanian
Paskelbta: 2021-02-09 08:01:18 CET
Ignitis grupė
Kita informacija

AB „Ignitis grupė“ dukterinės bendrovės ESO Išmaniosios apskaitos infrastruktūros pirkime buvo sudaryta pateiktų pasiūlymų eilė

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Bendrovė) informuoja, kad jos dukterinės bendrovės AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO) išmaniosios apskaitos infrastruktūros viešajame pirkime (toliau – Pirkimas) vasario 9 d. buvo nustatyta dalyvių pasiūlymų (toliau – Pasiūlymai) eilė ir ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusiu dalyviu išrinktas Sagemcom Energy & Telecom SAS (toliau – Laimėjęs dalyvis).

Galutinius pasiūlymus Pirkimui pateikė 3 dalyviai (toliau – Dalyviai). Pasiūlymus įvertinus remiantis ekonominio naudingumo kriterijais, buvo sudaryta jų eilė:

  1. Sagemcom Energy & Telecom SAS, jo pasiūlymo vertė siekia  77.301.659,27 EUR be PVM.
  2. Tiekėjų grupė Landis+Gyr (Grupę sudaro Landis+Gyr Oy; Landis+Gyr A.E; Landis+Gyr S.A.S);
  3. Tiekėjų grupė ELCUIN (Grupę sudaro UAB „Elsis TS“, Cuculus GmbH, INHEMETER CO., LTD., Shenzhen Kaifa Technology (Chengdu) Co., Ltd.)

Pažymėtina, kad eilės sudarymas nereiškia, jog sprendimas dėl sutarties pasirašymo yra priimtas. Taip pat pažymėtina, kad pasiūlymo vertė nėra lygi sutarties vertei – galutinė sutarties vertė bus nustatyta pasirašant sutartį.

ESO sutartį su Laimėjusiu dalyviu dėl išmaniosios apskaitos infrastruktūros pasirašys tik po Laimėjusio dalyvio sėkmingai įvykdyto 6–10 savaičių trukmės praktikinio atitikties įrodymo (toliau – POC) bei gavus išvadas dėl Laimėjusio dalyvio atitikties nacionalinio saugumo interesų vertinimo kriterijams bei praėjus terminams, skirtiems skundams dėl pirkimo procedūrų pateikti.

POC metu Laimėjusio dalyvio pasiūlyti išmanieji elektros skaitikliai turės būti prijungti prie Laimėjusio dalyvio pasiūlytos komunikacijos infrastruktūros ir jo pasiūlytos duomenų surinkimo, valdymo ir atvaizdavimo sistemos.

Jei Laimėjęs dalyvis nepademonstruos POC, Dalyvis, kuris pateikė antrą daugiausiai balų ekonominio naudingumo vertinimo metu surinkusį pasiūlymą, bus kviečiamas pademonstruoti POC (analogiška seka procedūra bus taikoma POC nepademonstravus ir antrajam Dalyviui, iki paskutinio Dalyvio). Jei Laimėjęs dalyvis pademonstruos POC, jo Pasiūlymas bus laikomas atitinkančiu techninėje Pirkimo specifikacijoje nurodytus techninius reikalavimus ir įvykdžius tolesnes procedūras bus sudaroma sutartis.

Sutartis su Laimėjusiu dalyviu apims iki 1,2 mln. išmaniųjų skaitiklių tiekimą, duomenų surinkimo bei valdymo IT sprendimą ir jo diegimą bei ryšio paslaugas, sprendimo vystymo ir palaikymo paslaugas 10 metų laikotarpiui.

Bendra išmaniosios apskaitos infrastruktūros projekto investicijų vertė, kurią suderino Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, siekia iki 150 mln. eurų. Galutinė sutarties su Laimėjusiu dalyviu vertė bus paskelbta vėliau, apie ją Bendrovė informuos paskelbdama pranešimą vertybinių popierių biržoje. Išmaniųjų skaitiklių įdiegimas prisidės prie didesnio elektros skirstymo tinklo patikimumo užtikrinimo ir turės naudą vartotojams: 

  • Leis greičiau pašalinti elektros skirstymo tinkle atsirasiančius gedimus. 
  • Rinkos dalyviams sudarys geresnes galimybes kurti naujas paslaugas ir produktus, kurie suteiks proveržį išmaniam namų energijos valdymui. 
  • Vartotojams sudarys galimybę lengvai analizuoti savo elektros energijos suvartojimą ir priimti sprendimus, kurie padeda racionaliai vartoti bei taupyti.

Sutartį su Laimėjusiu dalyviu ESO planuoja pasirašyti 2021 m. antrąjį ketvirtį. ESO sudarius sutartį dėl išmaniosios apskaitos infrastruktūros pirkimo Bendrovė apie tai informuos paskelbdama pranešimą vertybinių popierių biržoje.

Išmaniųjų skaitiklių diegimo darbai gyventojams, kurie per metus naudoja daugiau nei 1000 kWh elektros bei verslo įmonėms, bus pradėti įgyvendinti 2021 m. ketvirtą ketvirtį, o baigti iki 2023 metų pabaigos. Visa informacija apie ESO vykdomą išmaniosios apskaitos infrastruktūros projektą yra skelbiama tinklalapyje ismaniejiskaitikliai.lt.

Daugiau informacijos:

Artūras Ketlerius
„Ignitis grupės“ ryšių su visuomene vadovas
arturas.ketlerius@ignitis.lt
+370 620 76076