Paskelbta: 2013-10-07 17:07:46 CEST
INVL Asset Management UAB
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB "Finasta Asset Management" 2013 m. spalio 4 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2013-10-07 17:07 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB "Finasta Asset Management" valdomų fondų 2013 m. spalio 4 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
Finasta New Europe TOP20 Subfund 27,2914 0 1565,2462 441118,4824
Finasta Russia TOP20 Subfund 24,7455 0 33,3953 149567,8678
Finasta Emerging Europe Bond Subfund 34,2233 584,3972 1551,8369 306368,2573
Finasta Baltic Fund 25,8236 393,551247 218,0159 91952,420861

 

         UAB "Finasta Asset Management"
         Tel. 1813