Publicēts: 2018-07-12 08:48:59 CEST
Likvidējamā ABLV Bank, AS
Iekšējā informācija

ECB anulē kredītiestādes licenci likvidējamai ABLV Bank, AS

Rīga, Latvija, 2018-07-12 08:48 CEST -- Eiropas Centrālā banka (ECB) šā gada 11. jūlijā pieņēmusi lēmumu anulēt likvidējamai ABLV Bank, AS kredītiestādes licenci. Licences anulēšana ir viens no bankas pašlikvidācijas plānā paredzētajiem soļiem.

Līdz ar šo ECB lēmumu banka pārtrauc dalību maksājumu un norēķinu sistēmā TARGET 2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer System). Jāuzsver, ka turpmāk nebūs iespēja veikt tiešos maksājumus uz kontiem, kuru IBAN (International Bank Account Number) numurā ir iekļauts AIZK.

Lai nodrošinātu nepieciešamos norēķinus likvidācijas procesā, likvidējamā ABLV Bank, AS jau ir atvērusi norēķinu kontus citās kredītiestādēs. Klienti un sadarbības partneri tiks informēti par jauniem maksājumu rekvizītiem.

Jau ziņots, ka Finanšu un kapitālā tirgus komisija (FKTK) iesniegumu par bankas kā kredītiestādes licences anulēšanu ECB iesniedza jau šā gada 12. jūnijā —  dienā, kad FKTK akceptēja bankas pašlikvidāciju un banka kļuva par likvidējamu akciju sabiedrību.

ECB lēmums neietekmē bankas kreditoru prasību apstrādes procesu - kreditori turpina pieteikt savus prasījumus līdz 2018. gada 18. septembrim.

Tāpat licences anulēšana neatceļ aizņēmēju pienākumu turpināt segt savas saistības, tādēļ aicinām klientus veikt maksājumus saistību izpildei bankas mājas lapā www.ablv.com un internetbankā norādītajā kārtībā.

 

 

         Artūrs Eglītis
         ABLV grupas komunikācijas vadītājs
         ABLV Bank, LAS
         Tel.: +371 6700 2454
         e-mail: arturs.eglitis@ablv.com