Publicēts: 2020-04-14 15:49:54 CEST
Valmieras stikla škiedra
Gada pārskats ar zvērināta revidenta atzinumu

Correction: AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA vadības ziņojums par neauditēto konsolidēto 2019. gada finanšu pārskatu

Labojums: datu ievades procesā radušos kļūdu dēļ pielikumā esošajā pārskatā veikti šādi labojumi:

1) GALVENIE AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA FINANŠU RĀDĪTĀJI (7.lpp):
• Neto apgrozījums: labots uz 89 204 tūkst. EUR;
• Pārdošanas pieaugums: labots uz -1,5%;
• EBITDA marža: labots uz 14,7%;
• EBIT marža: labots uz 4,1%.

2) APVIENOTAIS IENĀKUMU PĀRSKATS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA (22.lpp):
• Neto apgrozījums: labots uz 89 204 416 EUR;
• Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas: labots uz 1 911 660 EUR;
• Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi: labots uz 2 281 345 EUR.

Paziņojuma tekstā labots: AS VALMIERA STIKLA SKIEDRA neto apgrozījums 2019. gadā un pārdošanas pieaugums pret 2018. gadu.


VALMIERA GLASS GRUPAS konsolidētais neto apgrozījums sasniedz EUR 122 miljonus eiro

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA un tās meitas uzņēmumu (turpmāk tekstā - VALMIERA GLASS GRUPA vai GRUPA) konsolidētais neto apgrozījums 2019. gadā sasniedzis 122 miljonu eiro. Salīdzinot ar 2018. gada GRUPAS rezultātu, vērojams pieaugums par 7,8 miljoniem eiro jeb 6,8%. VALMIERA STIKLA SKIEDRA AS neto apgrozījums 2019. gadā uzrāda 89,2 miljonus eiro (-1,5% pret 2018).

Salīdzinot ar 2018. gadu, GRUPAS EBITDA rādītājs ir uzlabojies un bija 1,1 miljons eiro, savukārt EBIT un neto peļņas rādītāji ir saglabājušies negatīvi, attiecīgi -8,8 miljonu eiro un -5,0 miljonu eiro apmērā. Kā 2018., tā 2019. gadā GRUPAS EBITDA, EBIT un neto peļņas rādītājus negatīvi ir ietekmējuši sliktie ASV meitas sabiedrības finanšu rādītāji. Tikmēr GRUPAS mātes Sabiedrība AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA sasniegusi EBITDA rādītāju 13,2 miljonu eiro apmērā un EBIT 3,7 miljonu eiro apmērā, lai gan neto peļņas rādītājs ir negatīvs 0,4 miljonu eiro apmērā, kas saistīts ar būtiskām finanšu restrukturizācijas izmaksām 2019. gadā.

2019. gadā GRUPAS mātes kompānija AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA eksportēja saražotos produktus uz 51 pasaules valsti, eksporta apjomam sastādot 97%. Galvenie VALMIERA GLASS GRUPAS noieta tirgi saglabājušies līdzīgi kā 2018. gadā: 72% no kopējā realizācijas apjoma realizēti Eiropas Savienības valstīs, 15% - Ziemeļamerikā, 2% - NVS valstīs un 11% eksportēti uz citām valstīm (t.sk. Šveice, Japāna, Dienvidkoreja, AAE u.c.).

Pārdošanas apjoms palielinājies tādiem augstas pievienotās vērtības produktiem kā E-stikla šķiedras tehniskie audumi, būvniecības siets, neaustie materiāli ar termoizturību 600+°C, kā arī augsta silīcija satura stikla šķiedras audumi ar termoizturību 1000+°C. Pārējos produktu segmentos vērojama stabilitāte vai samazinājums. GRUPAS ietvaros lielākais apgrozījuma kāpums vērojams izejmateriālu (stikla šķiedra, diegs, cirstā šķiedra, rovings, pamatnes) un siltumizolācijas produktu segmentos.

2019. gadā VALMIERA GLASS GRUPA vidēji nodarbināja 1 313  darbiniekus, katrā uzņēmumā attiecīgi: VALMIERA STIKLA ŠĶIEDRA, AS – 1 120, VALMIERA GLASS UK Ltd. – 131  un P-D VALMIERA GLASS USA Corp. – 62.


Alternatīvo snieguma rādītāju (ASR) definīcijas ir atrodamas 2019. gada neauditēto konsolidēto un atsevišķo finanšu pārskatu 8. lapā.

GRUPAS mātes Sabiedrība auditēto 2019. gada konsolidēto un atsevišķo finanšu plāno iesniegt līdz 2020. gada 31. jūlijam.

Par VALMIERA GLASS GRUPU:
AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA un tās meitas uzņēmumi (turpmāk tekstā saukta – VALMIERA GLASS GRUPA) ir viens no vadošajiem stikla šķiedras ražotājiem Eiropā ar vairāk nekā 55 gadu pieredzi stikla šķiedras ražošanā. VALMIERA GLASS GRUPAS pamatdarbības virzieni ir stikla šķiedras pētniecība, stikla šķiedras produktu izstrāde, ražošana un pārdošana. VALMIERA GLASS GRUPA ir vienīgā uzņēmumu grupa pasaulē ar vertikāli integrētu struktūru un plašu stikla šķiedras produktu klāstu termoizolācijas tirgum ar temperatūras noturību līdz pat 1250°C.

Papildu informācija:
AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA
Tālr.: +371 6420 2216
E-pasts: latvia@valmiera-glass.com
www.valmiera-glass.com

Pielikums


Financial_report_12M_2019_LV.pdf