English Lithuanian
Paskelbta: 2022-11-25 09:51:11 CET
Klaipedos Nafta
Kita informacija

Dėl Audito komiteto ir Atlygio ir skyrimo komiteto narių išrinkimo

Pranešame, kad akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) stebėtojų tarybos sprendimu nuo 2022 m. lapkričio 24 d. iki veikiančios Bendrovės stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos nepriklausomais Bendrovės audito komiteto nariais išrinkti Robertas Vyšniauskas ir Mantas Šukevičius.

Audito komitetą sudaro 3 (trys) nariai, iš kurių 1 (vienas) yra nepriklausomas, o du deleguoti stebėtojų tarybos nariai.

Be kita ko, buvo nuspręsta Bendrovėje suformuoti atlygio ir skyrimo komitetą, o nuo 2022 m. lapkričio 24 d. iki veikiančios Bendrovės stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos Bendrovės atlygio ir skyrimo komiteto nariais išrinkti Dovilę Kavaliauskienę ir Robertą Vyšniauską.

Atlygio ir skyrimo komitetą sudaro 3 (trys) nariai, iš kurių 1 (vienas) yra nepriklausomas, o 2 (du) deleguoti stebėtojų tarybos nariai. Atsižvelgiant į tai, netrukus bus skelbiama atranka į nepriklausomo Bendrovės atlygio ir skyrimo komiteto nario vietą.

Finansų direktorius Mindaugas Kvekšas, +370 46 391 772