English Estonian
Avaldatud: 2022-09-29 15:30:00 CEST
Trigon Property Development
Erakorralise üldkoosoleku otsused

Aktsionäride 29. september 2022. a erakorralise üldkoosoleku otsused

AS Trigon Property Development (registrikood 10106774; edaspidi „Aktsiaselts“) aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimus 29. septembril 2022.a. Tallinnas, Pärnu mnt 18.

Üldkoosolek algas kell 14:00. Erakorralisel üldkoosolekul oli aktsiatega esindatud 2 569 152 häält, mis moodustab 57,104% kõigist Aktsiaseltsi aktsiatega esindatud häältest. Üldkoosolek oli pädev võtma vastu otsuseid päevakorras olnud küsimustes.

Üldkoosoleku otsused:

  1. Dividendide maksmise ettepanek

Maksta aktsionäridele dividende summas 134 972 ehk 0,03 eurot aktsia kohta. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 14. oktoobril 2022. aasta Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 13. oktoober 2022. aastal. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende. Dividendid makstakse aktsionäridele 20. oktoobril 2022. aastal.

Aktsionäride üldkoosoleku protokoll on kättesaadav Aktsiaseltsi kodulehel http://www.trigonproperty.com/.

Rando Tomingas

Juhatuse liige

+372 66 79 200

info@trigonproperty.com