Paskelbta: 2021-04-08 08:00:00 CEST
Klaipedos Nafta
Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Klaipėdos nafta“ 2021 metų kovo mėn. preliminarios veiklos pajamos

2021 m. kovo mėn. Bendrovės naftos terminalų preliminarios pardavimo pajamos siekia 1,7 mln. eurų, ir lyginant su praėjusių metų kovo mėn., yra 1,7 mln. eurų arba 50 proc. mažesnės. Naftos terminalų 2021 m. trijų mėnesių preliminarios pardavimo pajamos siekia 5,4 mln. eurų ir yra 28 proc. mažesnės nei 2020 m. atitinkamu laikotarpiu.

Preliminarios Bendrovės Klaipėdos SGD terminalo 2021 m. kovo mėn. pardavimo pajamos yra 3,0 mln. eurų (2020 m. kovo mėn. – 3,6 mln. eurų). Klaipėdos SGD terminalo reguliuojamos veiklos pajamas sudaro preliminari SGD pakartotinio dujinimo kainos pastovioji dalis (už metinius vartojimo pajėgumus), kintama dalis už išdujintą dujų kiekį ir SGD perkrovos pajamos. Klaipėdos SGD terminalo pajamų, gaunamų už metinius vartojimo pajėgumus, lygis nepriklauso nuo dujinimo apimčių. Pajamas tvirtina Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), remdamasi nustatyta Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodika ir apskaičiuodama jas visam ateinančių metų laikotarpiui. 2021 m. trijų mėnesių Klaipėdos SGD terminalo preliminarios pardavimo pajamos yra 21,9 proc. mažesnės nei atitinkamu 2020 m. laikotarpiu. Mažesnėms šios veiklos pajamoms įtakos turėjo tiek mažesnės dujinimo apimtys, lyginant su atitinkamu laikotarpiu prieš metus, tiek 2021 m. saugumo dedamosios proporcingas mažinimas, atsižvelgiant į  per 2014-2019 m. laikotarpį susidariusią Bendrovės reguliuojamai veiklai nustatytą investicijų grąžą viršijusią sumą, siekiančią 1,9 mln. eurų.

2021 m. kovo mėn. Bendrovės komercinės SGD veiklos preliminarios pardavimo pajamos siekia 0,2 mln. eurų, ir lyginant su praėjusių metų kovo mėn., yra 0,1 mln. eurų  didesnės. Komercinės SGD veiklos 2021 m. trijų mėnesių preliminarios pardavimo pajamos siekia 0,7 mln. eurų.

Iš viso Bendrovės preliminarios 2021 m. sausio-kovo mėn. pardavimo pajamos sudaro 15 mln. eurų ir yra 23,9 proc. mažesnės nei 2020 m. atitinkamu laikotarpiu (19,7 mln. eurų).

Preliminarios Bendrovės pajamos, mln. EUR:

 KovasSausis-kovas
 2021 m.2020 m.Pokytis2021 m.2020 m.Pokytis
Naftos terminalų veikla1,73,4-50,0%5,47,5-28,0%
SGD terminalo veikla3,03,6-16,7%8,911,4-21,9%
Komercinė SGD veikla0,20,1100%0,70,8-12,5%
Iš viso4,97,1-31,0%15,019,7-23,9%


Jonas Lenkšas, Finansų direktorius, tel. +370 694 80594.