Paskelbta: 2021-03-12 08:50:00 CET
AB Novaturas
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Dėl Akcinės bendrovės „Novaturas“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų

2021 m. kovo 12 d. akcinės bendrovės „Novaturas“, kodas 135567698, buveinė registruota adresu A. Mickevičiaus g. 27, Kaunas, Lietuvos Respublika (toliau – Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu sušauktas visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas, kurio metu priimti sprendimai šiais klausimais:

  1. Konvertuojamųjų obligacijų išleidimas ir akcininkų pirmumo teisės įsigyti konvertuojamąsias obligacijas atšaukimas perleidžiant šią teisę išimtinai komanditinei ūkinei bendrijai „Pagalbos verslui fondas,  Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas keičiant konvertuojamąsias obligacijas į Bendrovės akcijas

Sprendimas: pritarta vienbalsiai

  1. Audito įmonės UAB „Deloitte Lietuva“ išrinkimas 2020 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti.

Sprendimas: pritarta

  1. Pavesti Bendrovės valdybai bei generaliniam direktoriui atlikti visus ir bet kokius veiksmus, susijusius su aukščiau aptartais sprendimais, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, visus veiksmus, susijusius su Bendrovės įstatų naujos redakcijos pasirašymu bei registravimu Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. Bendrovės generalinis direktorius Bendrovės vardu turi teisę perįgalioti (išduoti įgaliojimą) bet kuriuos kitus asmenis atlikti bet kuriuos iš aukščiau nurodytų veiksmų

Sprendimas: pritarta vienbalsiai

Apie įmonę

AB „Novaturo“ grupė yra didžiausias kelionių organizatorius Baltijos šalyse, siūlantis vasaros ir žiemos atostogų paketus lėktuvu daugiau kaip 30 krypčių visame pasaulyje bei daugiau nei 100 pažintinių kelionių maršrutų. 2019 metais grupė aptarnavo daugiau nei 293 tūkst. klientų.

Tomas Staškūnas
AB “Novaturas” finansų direktorius
tomas.staskunas@novaturas.lt
+370 687 10426