Offentliggjort: 2021-03-25 17:20:11 CET
PFA Invest
Forløb af generalforsamling

Ajourført prospekt for Investeringsforeningen PFA Invest

I forbindelse med afholdelse af generalforsamling d.d. i Investeringsforeningen PFA Invest (”Foreningen”) blev det vedtaget at udfase Emerging Markets som en primær del af investeringsstrategien for afdeling Kreditobligationer under Investeringsforeningen PFA Invest.

I forlængelse heraf ændres benchmark for afdelingen Kreditobligationer fra:


50 % Barclays Global Aggr Corp. excl. AAA EUR+USD (Hedged to DKK)
25 % JP Morgan EMBI Global Diversified (Hedged to DKK)
25 % Barclays US High Yield Corp 2 % Issuer capped (Hedged to DKK)

til

37,5% Barclays Capital Pan Euro High Yield 2% Capped ex Financials ex Energy (hedged to DKK)
12,5% Barclays Capital US High-Yield 2% Capped ex Financials ex Energy (hedged to DKK)
50% Barclays Capital Global Aggregate 500 Corp EUR and USD ex AAA ex Energy (hedged to DKK)

Det blev desuden besluttet, at kapitalforvaltningshonoraret for afdelingen Kreditobligationer nedsættes pr. 26. marts 2021 fra 0,14 % til 0,12 %. 

Prospektet, der er opdateret med ovenstående ændringer, offentliggøres hermed.

Prospektet vil umiddelbart efter offentliggørelsen være tilgængeligt på Investeringsforeningen PFA Invests hjemmeside: www.pfainvest.dk.

Med venlig hilsen
PFA Asset Management A/S

                     

Vedhæftet filPFA Invest Prospekt af 26. marts 2021.pdf