Publicēts: 2021-04-06 14:42:45 CEST
Baltic Technology Ventures
Vadības/revidentu/konsultantu izmaiņas

Par Padomes vadību

Akciju sabiedrība "Baltic Technology Ventures", reģistrācijas Nr.40103655981, juridiskā adrese: Rūpniecības iela 1-5, Rīga, LV-1010, Latvija (turpmāk - Sabiedrība), informē, ka, pamatojoties uz 2021.gada 26.marta ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu, Sabiedrības padomes locekļi Arta Snipe, Jānis Mellups un Sandra Liepiņa ir atsaukti no amata.

Jānis Zelmenis (AS BDO Latvia vadošais partneris), Vladimirs Loginovs (VAS Privatizācijas aģentūra valdes priekšsēdētājs, šobrīd SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” izpilddirektors) un Ketan Karia (Londonas uzņēmuma Inflection Associates Ltd dibinātājs) ir ievēlēti Sabiedrības padomes locekļu amatā uz pieciem gadiem ar pilnvaru termiņa sākumu 2021.gada 26.martā.  

2021.gada 1.aprīlī attiecīgās izmaiņas tika reģistrētas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra uzturētajā komercreģistrā.  

Sabiedrības jaunievēlēto padomes locekļu CV ir pielikumā.

Saskaņā ar Sabiedrības rīcībā esošo informāciju jaunievēlētajiem padomes locekļiem Sabiedrības akcijas nepieder.      

Jaunie padomes locekļi atbalsta Sabiedrības vīziju un stratēģiju. Viņi ir piekrituši saņemt kompensāciju Sabiedrības akciju opciju veidā, ko piešķir Sabiedrības lielākais akcionārs. Jaunievēlētā padome palīdzēs vadīt Sabiedrību ar mērķi sasniegt līderpozīciju strauji augošajā riska kapitāla / startup vidē Baltijā.

 

Valdes loceklis                                                                                    G.Zolotarev

         Kontakti:
         Adrese: Rūpniecības iela 1-5, Riga, LV-1010
         Tālrunis: +371 67783611
         
         Kontaktpersona:
         Gene Zolotarev
         Valdes loceklis
         Tālrunis: +371 67783601
         E-pasts: gene@baltictechventures.com
         
         Sertificētais konsultants:
         Svetlana Hramčenko
         SIA "Law Office Spridzans"
         Tālrunis: +371 26712718
         e-pasts: svetlana.hramcenko@spridzans.lv


CV-Ketan-Karia-EN.pdf
CV-JanisZelmenis-LV.pdf
CV-Vladimirs-Loginovs-LV.pdf