Danish
Offentliggjort: 2022-12-30 16:00:00 CET
Investeringsforeningen Great Dane
Prospekter/prospekt medd.

Investeringsforeningen Great Dane - Prospekt

Opdateret prospekt for Investeringsforeningen Great Dane offentliggøres dags dato.

Prospektet er blevet opdateret med de oplysninger, som følger af artikel 7 i EU’s disclosureforordning. Der er også indsat bilag indeholdende bæredygtighedsrelaterede produktoplysninger for de afdelinger, som er kategoriseret efter artikel 8 i EU’s disclosureforordning.  

Herudover er ÅOP-nøgletallet udgået af prospektet, da den danske brancheaftale om ÅOP ophæves. Prospektet er desuden blevet opdateret med foreningens finanskalender for 2023, ligesom der er foretaget generelle præciseringer.

Prospektet er vedhæftet og findes på foreningens hjemmeside www.igd.dk.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede på telefon 3814 6600.

Med venlig hilsen

Niels Erik Eberhard
Direktør

Vedhæftet filGD_Prospekt december 2022_inkl SFDR bilag.pdf