English Lithuanian
Paskelbta: 2022-12-23 07:00:00 CET
AB "Vilniaus baldai"
Tarpinė informacija

AB "VILNIAUS BALDAI" 2023 finansinių metų trijų mėnesių veiklos rezultatai ir neaudituotas sutrumpintų tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys

Akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ grupės 2023 finansinių metų trijų mėnesių pardavimai sudarė 28 435 tūkst. EUR (praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu įmonės pardavimai sudarė 26 847 tūkst. EUR).

Grupės 2023 finansinių metų trijų mėnesių grynieji nuostoliai siekė 579 tūkst. EUR (praėjusių metų to paties laikotarpio grynieji nuostoliai siekė 1 903 tūkst. EUR).

Pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, (EBITDA) siekė 992 tūkst. EUR, prieš metus buvo neigiamas ir siekė -251 tūkst. EUR.


Kontaktinis asmuo:
Generalinis direktorius
Jonas Krutinis
Tel +370 (5) 2525700

PriedaiAB VILNIAUS BALDAI 2023 finansiniu metu triju menesiu veiklos rezultatai.pdf
Atsakingu asmenu patvirtinimas.pdf