Publicēts: 2013-10-03 14:39:07 CEST
Valsts Kase
Vērtspapīru notikumi

Valsts vērtspapīru izsoļu rezultāti 2. un 3. oktobrī (papildināts 3.oktobrī)

Trešdien, 2. oktobrī, notika 5 gadu valsts vērtspapīru emisija ar dzēšanas termiņu 2018.gada 4. oktobrī.

Izsoļu dalībnieku kopējais vērtspapīru pieprasījuma apjoms sasniedza 22,21  milj. latu, kas 2,8 reizes pārsniedza piedāvāto vērtspapīru apjomu. Notikušajā konkurējošā daudzcenu izsolē tika pārdoti vērtspapīri 8  milj. latu apmērā.

Valsts kase maksimālo likmi noteica 2,8% līmenī, bet vidējā svērtā procentu likme tika noteikta 2,216%. Kupona likme šīm obligācijām tika noteikta 2,125 % apmērā.

Ceturtdien, 3. oktobrī, notika valsts iekšējā aizņēmuma fiksētas likmes vērtspapīru izsole, piedāvājot 5 gadu valsts parāda vērtspapīrus par kopējo summu 2 milj. latu pēc nominālvērtības.

Izsoļu dalībnieku kopējais vērtspapīru pieprasījuma apjoms sasniedza 5,33 milj. latu. Tādējādi notikušajā izsolē pilnībā tika pārdoti piedāvātie parāda vērtspapīri.

 

         Valsts kase
         Tālr.: 67094222
         Fakss: 67094220
         e-pasts: kase@kase.gov.lv
         http://www.kase.gov.lv
         Twitter: @Valstskase