Paskelbta: 2021-06-15 15:05:00 CEST
Klaipedos Nafta
Pranešimas apie esminį įvykį

Gautas leidimas padidinti AB „Klaipėdos nafta“ dukterinės bendrovės UAB „SGD terminalas“ įstatinį kapitalą

Akcinei bendrovei „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) gavus Lietuvos Respublikos finansų ministerijos leidimą įsigaliojo Bendrovės valdybos sprendimas dėl dukterinės bendrovės UAB „SGD terminalas“ įstatinio kapitalo padidinimo 25 000 Eur suma.  

Indrė Kisielienė, l. e. p. Finansų direktorė, +370 686 162 76.