English Lithuanian
Paskelbta: 2024-05-10 08:50:00 CEST
AB "Amber Grid"
Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Amber Grid“ 2023 m. dividendų mokėjimo tvarka

AB „Amber Grid“, juridinio asmens kodas: 303090867. Adresas: Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva.

2024 m. balandžio 30 d. įvykęs eilinis visuotinis „Amber Grid“ akcininkų susirinkimas nusprendė paskirstyti 2023 m. bendrovės pelną ir skirti 0,1131 euro dividendų vienai akcijai.

Dividendai nuo 2024 m. gegužės 28 d. bus mokami tokia tvarka:

• akcininkams, kurių „Amber Grid“ akcijų apskaita yra tvarkoma finansų maklerio įmonėse ar kredito įstaigų padaliniuose, teikiančiuose vertybinių popierių apskaitos paslaugas, dividendų suma, atskaičiavus gyventojų pajamų mokestį arba pelno mokestį pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, bus pervesta į akcininko sąskaitą atitinkamoje finansų maklerio įmonėje ar kredito įstaigoje;

• akcininkams, kurių „Amber Grid“ akcijų apskaita pagal bendrovės (emitento) įgaliojimą yra tvarkoma AB SEB banke, dividendų suma, atskaičiavus gyventojų pajamų mokestį arba pelno mokestį pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, bus pervesta į akcininko sąskaitą AB SEB banke arba į akcininko nurodytą banko ar kitos finansų institucijos (IBAN) sąskaitos, į kurią būtų pervedami pinigai, numerį (prašymus dėl dividendų pervedimo į akcininko nurodytą sąskaitą galima pateikti artimiausiame AB SEB banko klientų aptarnavimo padalinyje).

2024 metais mokami dividendai apmokestinami tokia tvarka:

• Lietuvos Respublikos rezidentams fiziniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams fiziniams asmenims, taikant 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą;

• Lietuvos Respublikos rezidentams juridiniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams juridiniams asmenims, taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą, jeigu kitaip nenumatyta pagal įstatymus.

Užsienio šalių, su kuriomis Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautines dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, rezidentai gali pasinaudoti tokiose sutartyse numatytomis lengvatomis ir pateikti užpildytą užsienio valstybės rezidento prašymo sumažinti išskaičiuojamą mokestį formą FR0021 (DAS-1). Pagal įstatymų reikalavimus užpildyta forma iki 2024 m. gegužės 23 d. turi būti pateikta „Amber Grid“ per akcininko užsienio šalies rezidento vertybinių popierių apskaitą tvarkančią finansų maklerio įmonę ar kredito įstaigos padalinį, teikiantį vertybinių popierių apskaitos paslaugas.

Daugiau informacijos apie dividendų mokėjimą teikiama AB SEB bankas tel. +370 5 268 28 00 (interneto puslapis: www.seb.lt).

Daugiau informacijos:
Laura Šebekienė, „Amber Grid" komunikacijos vadovė,
Tel. +370 699 61246, el. paštas: l.sebekiene@ambergrid.lt