Paskelbta: 2021-01-12 16:00:00 CET
Klaipedos Nafta
Kita informacija

AB „Klaipėdos nafta“ 2021 m. finansinės informacijos skelbimo kalendorius

AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – KN) informuoja, kad 2021 metais veiklos rezultatus planuoja skelbti tokia tvarka:

DataSkelbiami duomenys
Per pirmas 5 kiekvieno mėnesio darbo dienas KN preliminarios pajamos už praėjusį mėnesį
2021 m. sausio 29 d.2020 m. tarpinė finansinė informacija
2021 m. kovo 31 d.2020 m. audituotos metinės finansinės ataskaitos
2021 m. balandžio 30 d.2021 m. 1 ketvirčio tarpinė finansinė informacija
2021 m. balandžio 30 d.2020 m. socialinės atsakomybės ataskaita
2021 m. liepos 30 d.2021 m. 1 pusmečio tarpinė finansinė informacija
2021 m. spalio 29 d.2021 m. 3 ketvirčių tarpinė finansinė informacija

2021 m. balandžio 22 d. Bendrovė planuoja surengti eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą.


Jonas Lenkšas, Finansų direktorius, tel. +370 694 80594.