Offentliggjort: 2014-03-07 16:26:01 CET
PFA Invest
Årsrapport

Årsrapport 2013 for Investeringsforeningen PFA Invest

Hermed offentliggøres årsrapporten for 2013 for Investeringsforeningen PFA Invest, som bestyrelsen har godkendt dags dato.

 

Udviklingen i 2013 var gunstig for foreningen med forøgelse af formue og flotte afkast i aktieafdelingerne. Formuen blev i 2013 øget med 145 mio. kr. til 1.163 mio. kr., svarende til en forøgelse på 14,4 %. Formueforøgelsen er en kombination af indskud fra investorer samt tocifrede afkast på de aktiebaserede afdelinger.

 

I 2014 forventer vi fortsat et positivt resultat i de aktiebaserede afdelinger og et mere beskedent afkast på obligationsbaserede afdelinger.

 

Bestyrelsen har besluttet at indstille følgene udbytter for 2013:

 

Afdeling Udbytte kr. pr. andel
Korte Obligationer 1,80
Lange Obligationer 2,20
Danske Aktier 14,70
Globale Aktier 6,10
Kreditobligationer 4,30
Balance B 2,40
Højt Udbytte Aktier 2,40

 

Foreningen afholder ordinær generalforsamling den 22. april 2014.

 

Umiddelbart efter offentliggørelsen vil årsrapporten være tilgængelig på Investeringsforeningen PFA Invests hjemmeside: www.pfainvest.dk


OMX nr 6 2014 Arsrapport 2013 for PFA Invest.pdf
PFA Invest - Arsrapport_070314_final.pdf