Paskelbta: 2013-11-11 12:28:02 CET
INVL Asset Management UAB
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB "Finasta Asset Management" 2013 m. lapkričio 8 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2013-11-11 12:28 CET --  

Lentelėje pateikiami UAB "Finasta Asset Management" valdomų fondų 2013 m. lapkričio 8 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
Finasta New Europe TOP20 Subfund 29.2795 1819.4183 0 452156.4084
Finasta Russia TOP20 Subfund 25.6582 0 0 151466.3407
Finasta Emerging Europe Bond Subfund 34.4543 428.8406 0 315199.0929
Finasta Baltic Fund 25.8982 43.556605 156.172434 89563.391332

 

         UAB "Finasta Asset Management"
         Tel. 1813