Offentliggjort: 2013-05-30 10:58:26 CEST
PFA Invest
Prospekter

Ajourført prospekt for Investeringsforeningen PFA Invest

I forbindelse med afholdelse af generalforsamling i Investeringsforeningen PFA Invest offentliggøres hermed ajourført prospekt for foreningen.

Prospektet indeholder ændringer som følge de vedtægtsændringer der blev vedtaget på generalforsamlingen og godkendt af Finanstilsynet den 28. maj 2013, samt ajourførte oplysninger om afdelingernes nøgletal m.v.

Umiddelbart efter offentliggørelsen vil prospektet være tilgængeligt på Investeringsforeningen PFA Invests hjemmeside: www.pfainvest.dk

Prospektet vedhæftes ligeledes denne meddelelse.

 


Investeringsforeningen PFA Invest_Fuldstndigt prospekt_med afkast_29 04 2013_off dato 30 05 2013_inkl vedtgter.pdf
OMX nr 6 2013 Ajourfrt prospekt for PFA Invest.pdf