Avaldatud: 2019-05-30 14:21:07 CEST
Baltika
Erakorralise üldkoosoleku otsused

Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsused

AS BALTIKA aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimus neljapäeval, 30. mail 2019. aastal algusega kell 10:30 Baltika Kvartali Moelaval, aadressil Veerenni 24, Tallinn. 

Koosolekul oli esindatud 2 744 218 aktsiat ehk 67,27% AS Baltika hääleõiguslikest aktsiatest ja seega oli koosolek otsustusvõimeline
  

Üldkoosoleku päevakord oli järgmine:

  1. Põhikirja muutmine

Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsused: 

  1. Põhikirja muutmine
  • Seltsi 12.04.2019. a toimunud aktsionäride korralise üldkoosoleku otsuse kohaselt aktsiakapitali suurendamiseks muuta seltsi põhikirja järgmiselt:
    1. Muuta Seltsi põhikirja punkti 3.1. esimest lauset ja kinnitada esimene lause alljärgnevas sõnastuses:
        
  • Seltsi miinimumaktsiakapital on 2 miljonit (2 000 000) eurot ja maksimumaktsiakapital on kaheksa miljonit (8 000 000) eurot.    
  • Kinnitada Seltsi põhikiri käesolevale otsusele lisatud uues redaktsioonis.

Otsus võeti vastu 2 720 268 häälega, mis moodustab 99,13% registreerunud häältest.


Maigi Pärnik-Pernik
Juhatuse liige
maigi.parnik@baltikagroup.com