Published: 2019-11-28 17:50:24 CET
PFA Invest
Prospectus/Announcement of Prospectus

Ajourført prospekt for Investeringsforeningen PFA Invest

I forbindelse med afholdelse af bestyrelsesmøde d.d. for Investeringsforeningen PFA Invest (”Foreningen”) offentliggøres hermed ajourført prospekt for Foreningen.

Bestyrelsen har besluttet at ændre investeringsrammer og benchmark for afdelingen Investeringsforeningen PFA Invest – Globale Aktier. Afdelingen ændrer benchmark fra MSCI World, inkl. udbytte til MSCI All Country World Index (ACWI).  Der foretages følgende ændringer i investeringsrammerne:

  • Rammen for afdelingens minimumsinvestering i aktier, der indgår i afdelingens benchmark, ændres fra 80 % til 70 % af formuen.
  • Rammerne for eksponering mod aktier og sektor ændres som følger:
    • Eksponering mod én aktie må maksimalt afvige med 10 %-point mod tidligere 5 %-point.
    • Eksponering mod en sektor tilstræbes maksimalt at afvige med 12 %-point mod tidligere 8 %-point i forhold til den enkelte sektors vægt i det respektive benchmark
  • Kravene til afdelingens diversitet i porteføljen ændres sådan, at det tilstræbes, at afdelingen har en veldiversificeret portefølje på mellem 25 og 75 aktier, mod tidligere diversifikation på mellem 40 og 150 aktier.

For afdelingerne Investeringsforeningen PFA Invest Mellemlange Obligationer, Udenlandske Obligationer og Balance AA opdateres beskrivelsen af afdelingernes risiko med følgende tekst:
             
Der kan være perioder, hvor markedsforholdene medfører, at afdelingen efter omkostninger ikke kan forventes at være kapitalbevarende.

Henrik Nøhr Poulsen er desuden udtrådt af direktionen i Foreningens investeringsforvaltningsselskab, PFA Asset Management A/S. Dette er afspejlet i prospektet. Herudover er der fortaget en række mindre grammatiske ændringer og præciseringer.

Prospektet og opdateret Central Investorinformation vil umiddelbart efter offentliggørelsen være tilgængeligt på Investeringsforeningen PFA Invests hjemmeside: www.pfainvest.dk.

Med venlig hilsen
PFA Asset Management A/S

                     

 

 

Attachments


Mellemlange obligationer CI New.pdf
2019 11 28 opdateret prospekt _ final.pdf
Udenlandske obligationer CI New.pdf
Balance AA CI New.pdf
Globale aktier CI Ny.pdf