Publicēts: 2021-04-30 15:34:52 CEST
Likvidējamā AS "Kurzemes atslēga 1"
Akcionāru sapulces lēmumi

Likvidējamās AS “KURZEMES ATSLĒGA 1” kārtējā akcionāru sapulcē 30.04.2021 pieņemtie lēmumi

Likvidējamās AS “KURZEMES ATSLĒGA 1” kārtējā akcionāru sapulcē 30.04.2021 pieņemtie lēmumi

Kalvenes iela 27,Aizpute,Aizputes novads,LV3456, 2021-04-30 15:34 CEST -- Likvidējamās AS “KURZEMES ATSLĒGA 1” kārtējā akcionāru sapulcē 30.04.2021 pieņemtie lēmumi

Par kārtējās akcionāru sapulces slēgšanu.

Sapulces norises laiks: 2021.gada  30.aprīlis  plkst 14:00
Sapulces vieta: Kalvenes ielā 27, Aizputē, Aizputes novadā, LV-3456 

Sapulcē pieņemtie lēmumi

1.1 Apstiprināt  Gada pārskatu par 2020. gadu, t. sk. korporatīvās pārvaldības ziņojumu un valdes un padomes atalgojuma ziņojumu, kas sagatavoti kā atsevišķas gada pārskata sastāvdaļas.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

  1.2. Zaudējumus 421 888 EUR apmērā segt no likvidācijas kapitāla.                              

          Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi

  2. Par sabiedrības revidentu ievēlēt SIA ’’ Revidentu birojs Gatis Sviklis Lāsma

          Svikle’’  zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr. 181.

           Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

  3. Noteikt revidentam atlīdzību par 2021. gada pārskata revīzijas veikšanu      

             3500 EUR + PVN 21%.

                 Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

         Irēna Burve
         Galvenā grāmatvede
         AS KURZEMES ATSLĒGA-1
         Kalvenes iela 27
         Aizpute, LV-3456
         Tel.: 63448075
         E-pasts: gramatv@ka1.lv