Paskelbta: 2020-06-02 16:27:27 CEST
Snaige
Pranešimas apie esminį įvykį

Įsiteisėjo Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartis, kuria tenkintas AB „Snaigė“ skundas dėl notaro atsisakymo atlikti notarinius veiksmus

Įsiteisėjo Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartis, kuria buvo tenkintas AB „Snaigė“ (toliau Bendrovė) skundas ir notaras įpareigotas atlikti notarinius veiksmus, nurodytus Bendrovės prašyme dėl 2018 m. spalio 1 d. neeilinio visuotinio akcininkų sprendimo įgyvendinimo vykdant Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. 241-19 nurodymus, t.y. atstatyti perkainojimo rezervą sumažinant Bendrovės įstatinį kapitalą.

Atsižvengiant Į Bendrovės įstatinio kapitalo pokyčius, įvykusius 2019 m. ir į tai, kad šiuo metu Bendrovės įstatinis kapitalas ir nominali vienos akcijos vertė neatitinka 2018 m. spalio 1 d. akcininkų sprendime nurodyto Bendrovės įstatinio kapitalo ir akcijos nominalios vertės dydžio, būtina priimti naują sprendimą sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą EUR 3566015,55 suma, mažinant anksčiau išleistų akcijų nominalią vertę EUR 0,09. Šis veiksmas neįtakos Bendrovės finansinių rezultatų bei mokumo.

Siekiant įgyvendinti Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. 241-19 nurodymus, Bendrovė artimiausiu metu kreipsis į valdybą dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, o valdybai priėmus sprendimą dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, apie tai paskelbs atskiru pranešimu.

Generalinis direktorius

Mindaugas Sologubas
Tel: +370 315 56206