Avaldatud: 2016-02-09 07:00:00 CET
LHV Group
Kvartaliaruanne

LHV Groupi 2015. aasta IV kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused

LHV teenis aastaga 14,8 miljonit eurot kasumit

LHV Group teenis 2015. aastal 14,8 miljonit eurot puhaskasumit: pank teenis sellest 9,9 miljonit, varahaldus 4,7 miljonit ja Leedu äriüksus 1,1 miljonit eurot. LHV Groupi 2015. aasta omakapitali tootlus oli 21%. 2014. aastal oli LHV Groupi puhaskasum 9,7 miljonit eurot.

Aastaga on LHV laenude maht kasvanud 109 miljoni euro võrra (+36%) 410 miljoni euroni, hoiused 159 miljoni euro võrra (+35%) 617 miljoni euroni ja juhitud fondide maht 66 miljoni euro võrra (+13%) 570 miljoni euroni.

LHV Groupi 2015. aasta IV kvartali konsolideeritud kasum oli 3,2 miljonit eurot, mis on 0,2 miljonit vähem kui eelmises kvartalis ja 0,8 miljonit eurot vähem kui IV kvartalis aasta tagasi, mil ettevõte sai erakorralist tulu. Grupi konsolideeritud laenude maht kasvas kvartaliga 14 miljoni euro võrra ja hoiused 27 miljonit eurot. LHV poolt juhitud fondide maht kasvas kvartaliga 27 miljonit eurot.

LHV Groupi juhataja Erkki Raasukese sõnul õnnestus 2015. aasta LHV-l hästi. „Seatud eesmärgid said täidetud ja ületatud. Tegeleme keskendunult pigem vähemate asjadega ja teeme seda nii, et meie tegevus lisab väärtust meie klientidele ja aitab meie majanduskeskkonda edasi arendada. Oktoobris sai LHV Group börsiettevõtteks, viis läbi eduka allutatud võlakirjade emissiooni ja sai juurde tuhatkond uut investorit.

LHV Panga jaoks oli aasta teise poole hoog väga hea ja pank võitis juurde hulga kliente. Neljandas kvartalis avas konto üle 7600 uue kliendi, mille tulemusena kasvas panga klientide arv aasta lõpuks üle ümmarguse 80 000 piiri. Aastaga suurenes LHV Panga eraklientide arv 34% ja äriklientide arv 51%.

LHV Varahalduse seisukohalt on oluline, et LHV poolt juhitavad II samba pensionifondid olid möödunud aasta vaates tootluse poolest selgelt parimad igas kategoorias. Aastalõpu ebakindlus turgudel õigustas fondijuhi konservatiivset lähenemist pensionivara juhtimisel.

Leedu äriüksuse Mokilizingase kasum oli IV kvartalis 0,5 miljonit eurot, laenuportfell kasvas 2 miljoni euro võrra ja laenukvaliteet püsib endiselt tugevana. Mokilizingas on Leedu turul suuruselt teine järelmaksu pakkuja ja on tuntud oma hea teeninduse ja läbipaistva hinnastamise poolest,“ kommenteeris Erkki Raasuke.

Kasumiaruanne, EURt  2015 2014 IV kv 2015 IV kv 2014
   Neto intressitulu 23 233 16 474 6 370 4 925
   Neto teenustasutulu 14 665 12 548 3 802 3 313
   Neto finantstulud 431 513 189 93
   Muud tegevustulud 57 -16 21 -16
Tulud kokku 38 386 29 519 10 382 8 315
   Personalikulu -10 977 -8 554 -3 014 -2 363
   Kontorikulud -1 358 -1 268 -366 -346
   IT kulud -1 371 -1 209 -370 -324
   Turunduskulud -3 896 -4 198 -1 123 -1 001
   Muud tegevuskulud -6 505 -4 700 -2 115 -1 360
Kulud kokku -24 107 -19 929 -6 988 -5 394
Ärikasum 14 279 9 590 3 394 2 921
Kasum enne allahindlusi 14 279 9 590 3 394 2 921
   Laenude allahindlus -1 367 -1 680 -35 -268
   Tulumaksukulu -269 -151 -72 -38
   Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kahjum sidusettevõtetelt -36 -14 -36 -14
Aruandeperioodi puhaskasum jätkuvatelt tegevustelt 12 607 7 745 3 251 2 601
Kasum/-kahjum lõpetatud tegevustelt 2 181 1 922 -2 1 405
Puhaskasum 14 788 9 667 3 249 4 006
   Vähemusosaluse osa 1 082 464 422 89
   Emaettevõtte aktsionäride osa kasumist 13 706 9 203 2 827 3 917

    

Bilanss, EURt  Detsember 2015 Detsember 2014
   Raha ja raha ekvivalendid 230 501 84 129
   Finantsvarad 110 116 149 525
   Laenud klientidele 414 677 305 099
   Laenude allahindlus -4 680 -4 067
   Nõuded klientide vastu 2 026 1 566
   Muud varad 4 486 19 439
Varad kokku 757 126 555 691
      Nõudmiseni hoiused 432 811 273 668
      Tähtajalised hoiused 184 411 184 254
      Saadud laenud 15 538 17 091
   Võlgnevused klientidele 632 760 475 013
   Muud kohustused 20 226 5 995
   Allutatud laenud 30 900 16 650
Kohustused kokku 683 886 497 658
Omakapital 73 240 58 033
   sh vähemusosaluse osa 3 241 2 159
Kohustused ja omakapital kokku 757 126 555 691

AS-i LHV Group aruanded on saadaval aadressil: https://www.lhv.ee/investorile/aruanded/.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab üle 250 inimese ja LHV pangateenuseid kasutab üle 80 000 kliendi. LHV pensionifondidel on üle 130 000 kliendi.

         Priit Rum
         LHV kommunikatsioonijuht
         Telefon: 502 0786
         E-post: priit.rum@lhv.ee


LHV Group vahearuanne IV Q 2015.pdf