Publicēts: 2014-05-22 13:25:12 CEST
Valsts Kase
Vērtspapīru notikumi

21. un 22. maija valsts vērtspapīru izsoļu rezultāti (papildināts 22. maijā)

Trešdien, 21.maijā, tika izsolīti 5,5 gadu valsts vērtspapīri ar dzēšanas termiņu 2019.gada 21.novembrī.

Notikušajā konkurējošajā daudzcenu izsolē tika pārdoti visi Valsts kases piedāvātie vērtspapīri 16 milj. EUR apjomā pēc nominālvērtības.

Izsoles dalībnieku kopējais pieprasījums bija 62,2 milj. EUR un pārsniedza piedāvājumu 3,9 reizes.

Valsts kase maksimālo pieļaujamo likmi noteica 2,7% līmenī, bet vidējā svērtā procentu likme bija 1,877%.

Ceturtdien, 22. maijā, notikušajā fiksētas likmes vērtspapīru izsolē tika pārdotas visas Valsts kases piedāvātās 5,5 gadu obligācijas 4 milj. EUR apjomā pēc nominālvērtības.

Izsoles dalībnieku kopējais pieprasījums bija 13,0 milj.EUR un pārsniedza piedāvājumu 3,3 reizes.

         Valsts kase
         Tālr.: 67094222
         Fakss: 67094220
         e-pasts: kase@kase.gov.lv
         www.kase.gov.lv