Paskelbta: 2021-04-12 12:22:04 CEST
INVL Asset Management UAB
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2021 m. balandžio 09 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2021-04-12 12:22 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2021 m. balandžio 09 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 38,3783 7,7387 18,8729 163104,265
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 43,5215 4227,7955 0 706059,5656
INVL Baltijos fondas 41,7953 16,509033 156,43706 208088,058642

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com