English Estonian
Avaldatud: 2022-11-09 12:26:07 CET
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

J.Molner AS aktsiate kauplemisele võtmine Nasdaq Balti alternatiivturule First North

Tallinn, Eesti, 2022-11-09 12:26 CET --  

Vastavalt Nasdaq Tallinna Börsi Noteerimis- ja Järelevalvekomisjoni 19. oktoobri 2022. a otsusele võetakse J.Molner AS-i aktsiad nimiväärtusega 1,00 eurot  (J.Molner aktsia, ISIN kood: EE3100109034) kauplemisele Nasdaq Tallinn AS-i poolt korraldatavas mitmepoolses kauplemissüsteemis First North järgmistel tingimusel:

1.1. Olemasoleva 1 600 000 aktsia osas:

  • pakkumine on toimunud vastavalt Ettevõtte Kirjelduses kirjeldatud tingimustele ja pakkumistulemused on avalikustatud;
  • pakkumise õnnestumise korral on pakutavad aktsiad kantud investorite väärtpaberikontodele Eesti Väärtpaberite Registris;
  • emitent on pärast ülalnimetatud tingimuste täitmist esitanud Börsile tingimuste täitmise aruande.

​1.2. Emiteeritavate 86 001 uue aktsia osas:

  • pakkumise õnnestumise ja sellele järgneva aktsiakapitali suurendamise korral on aktsiakapitali suurendamine Äriregistris registreeritud;
  • aktsiad on Eesti Väärtpaberite Registris registreeritud sama ISIN koodiga;
  • emitent on pärast ülalnimetatud tingimuste täitmist esitanud Börsile tingimuste täitmise aruande.

Seisuga 09.11.2022. a on punktis 1.1. mainitud tingimused täidetud. Eeltoodust tulenevalt on 1 600 000 J.Molner AS-i lihtaktsiat kauplemisel Nasdaq Tallinn AS-i poolt korraldatavas mitmepoolses kauplemissüsteemis First North alates neljapäevast, 10. novembrist 2022. a või sellele lähedasest järgmisest kuupäevast.

 

Täiendav info:

Emitendi nimi J.Molner AS
Emitendi lühinimi MOLNR
ISIN kood EE3100109034
Väärtpaberite nimiväärtus 1,00
Väärtpaberite arv 1 600 000
Tellimusraamatu lühinimi MOLNR
Tellimusraamatu ID 273848
ICB klassifikaator 20103010 - biotehnoloogia
Nimekiri First North Tallinn

J.Molner AS-i nõustaja on Ellex Raidla Advokaadibüroo.

 

Nasdaq First North on mitmepoolne kauplemissüsteem (MTF - Multilateral Trading Facility) ehk nn. alternatiivturg, mida korraldavad Nasdaq Põhja- ja Baltimaade börsid lisaks reguleeritud turule. First North ei ole reguleeritud turg Euroopa Liidu õiguse tähenduses. Ettevõtted, kelle väärtpaberitega First Northil kaubeldakse, ei pea täitma mitte reguleeritud turu suhtes kehtestatud nõudeid, vaid First Northi reglemendis sätestatud nõudeid ning need nõuded ja regulatsioonid on leebemad kui põhiturul noteeritud ettevõtetele. Igal First Northil kauplemist alustaval ettevõttel peab olema sõlmitud leping nõustajaga, kes hindab ettevõtte sobivust turul kauplemiseks ja jälgib, et ettevõtte tegevus oleks kooskõlas reeglitega.

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+372 640 8800
www.nasdaqbaltic.com

 

Nasdaq Balti koondnimetus hõlmab Nasdaq kontserni kuuluvaid börse, reguleeritud turge ja alternatiivturge First North, mida korraldavad Nasdaq'i turukorraldajad Balti riikides, st Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ja AB Nasdaq Vilnius.