English Lithuanian
Paskelbta: 2023-12-19 15:00:00 CET
AB "KN Energies"
Kita informacija

AB „Klaipėdos nafta“ 2024 m. finansinės informacijos skelbimo kalendorius

AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – KN) informuoja, kad 2024 metais veiklos rezultatus planuoja skelbti tokia tvarka:

DataSkelbiami duomenys
  
2024 m. vasario 23 d.2023 m. neaudituotos metinės finansinės ataskaitos
2024 m. kovo 27 d.2023 m. audituotos metinės finansinės ataskaitos
2024 m. gegužės 17 d.2024 m. 1 ketvirčio tarpinė finansinė informacija
2024 m. rugpjūčio 14 d.2024 m. 1 pusmečio tarpinė finansinė informacija
2024 m. lapkričio 15 d.2024 m. 3 ketvirčių tarpinė finansinė informacija

2024 m. balandžio 30 d. Bendrovė planuoja surengti eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą.


Vaidotas Dirmeikis, Finansų skyriaus vadovas, l.e.p. Finansų direktorius, tel. +370 46 391772