English Lithuanian
Paskelbta: 2019-12-23 08:00:00 CET
Vilniaus Baldai
Tarpinė informacija

AB "VILNIAUS BALDAI" 2020 finansinių metų trijų mėnesių veiklos rezultatai ir neaudituotas sutrumpintų tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys

Akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ grupės 2020 finansinių metų trijų mėnesių pardavimai sudarė 21 348 tūkst. EUR (praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu įmonės pardavimai sudarė 19 812 tūkst. EUR).


Grupės 2020 finansinių metų trijų mėnesių grynasis pelnas siekė 1 562 tūkst. EUR (praėjusių metų to paties laikotarpio grynasis pelnas siekė 416 tūkst. EUR).


Pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, (EBITDA) siekė 2 407 tūkst. EUR, prieš metus buvo 952 tūkst. EUR.


Kontaktinis asmuo:
Finansų vadovas
Edgaras Kabečius
Tel +370 (5) 2525700

Priedas


Sutrumpintu tarpiniu konsoliduotu finansiniu ataskaitu rinkinys uz 2020 m. tris menesius pasibaigusius 2019m. lapkricio 30 d.pdf