Paskelbta: 2020-05-22 15:05:00 CEST
INVL Baltic Real Estate
Pranešimai apie vadovų sandorius

Pranešimas apie vadovų sandorius


Pateikiame gautus su Dariumi Šulniu glaudžiai susijusių asmenų (UAB “Lucrum investicija” ir Gintautės Bagdonavičiūtės)  pranešimus dėl sandorių SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ akcijomis.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
Vytautas Bakšinskas
El.paštas vytautas.baksinskas@invl.com


Priedai


INVL Baltic Real Estate_pranesimas_GBagdonaviciute_20200521.pdf
INVL Baltic Real Estate_vadovu sandoris_Lucrum investicija_20200521-s0522.pdf