English Lithuanian
Paskelbta: 2023-04-28 08:30:00 CEST
Ignitis grupė
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Pranešimas apie šaukiamą neeilinį visuotinį AB „Ignitis grupė“ akcininkų susirinkimą

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Laisvės pr. 10, Vilnius, valdyba 2023 m. balandžio 28 d. sprendimu šaukia neeilinį visuotinį Grupės akcininkų susirinkimą (toliau – VAS).

VAS įvyks 2023 m. birželio 29 d. (ketvirtadienį) 13.00 val. (Vilniaus laiku), Business Garden Vilnius verslo centre, Laisvės pr. 10, Vilnius, LT-04215. Akcininkų registracijos pradžia – 12.00 val. (Vilniaus laiku), akcininkų registracijos pabaiga – 12.45 val. (Vilniaus laiku).

VAS darbotvarkė, kuri yra išsamiau pristatyta pridedamame pranešime, yra:

  • dėl pritarimo AB „Ignitis grupė“ dukterinės bendrovės AB „Ignitis gamyba“ įstatinio kapitalo mažinimui.

Atvykstantiems į VAS būtina turėti asmens tapatybės dokumentą. Įgaliotam atstovui papildomai būtina turėti nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro.

Bendrąjį balsavimo biuletenį ir informaciją apie jo pasirašymą ir pateikimą galima rasti Grupės interneto svetainėje:  https://www.ignitisgrupe.lt/lt/vas.

Dėl papildomos informacijos, prašome kreiptis:                                                                                                                

Komunikacija

Artūras Ketlerius
+370 620 76076
arturas.ketlerius@ignitis.lt

Ryšiai su investuotojais

Ainė Riffel-Grinkevičienė
+370 643 14925
aine.riffel-grinkeviciene@ignitis.lt

PriedaiBendrasis balsavimo biuletenis.pdf
Pranesimas apie neeilini akcininku susirinkima.pdf