Avaldatud: 2018-02-28 10:34:08 CET
LHV Group
Börsiteade

AS-i LHV Group tütarettevõtja AS-i LHV Pank dividendimakse

28. veebruaril 2018 otsustas AS LHV Group vastavalt tütarettevõtte AS-i LHV Pank juhtkonna ettepanekule tütarettevõtte 2017. aasta majandusaasta kasumi jaotamise. Tütarettevõtte omanikule kuuluvaks kasumiks kujunes 13 909 tuhat eurot. Jaotamisel otsustati dividendimakse summas 2178 tuhat eurot. Dividend makstakse ainuaktsionärist AS-ile LHV Group 1. märtsil 2018. Dividendimakse vastab 2018. aasta finantsplaanile.