Paskelbta: 2020-11-20 13:00:00 CET
Klaipedos Nafta
Pranešimas apie esminį įvykį

Pranešimas apie įvykusį AB „Klaipėdos nafta“ neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

Pranešame, kad AB „Klaipėdos nafta“, juridinio asmens kodas 110648893, registruota buveinė adresu Burių g. 19, Klaipėda (toliau – Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu 2020 m. lapkričio 20 d. 13:00 val. buvo sušauktas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas įvyko Bendrovės buveinėje, adresu: Burių g. 19, Klaipėda.

2020 m. lapkričio 20 d. Bendrovės neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti šie sprendimai:

  1. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ Stebėtojų tarybos nario išrinkimo:

„AB „Klaipėdos nafta“ Stebėtojų tarybos nare iki sudarytos Stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos išrinkti Žanetą Kovaliovą.“


Jonas Lenkšas, Finansų direktorius, +370 694 80594