English Estonian
Avaldatud: 2022-01-04 13:30:26 CET
Elmo Rent
Börsiteade

ELMO Rent AS avalikustab ettevõtte kirjelduse ka inglise keeles

 

 ELMO Rent AS teatas 27. detsembril 2021 täiendavate aktsiate avalikust pakkumisest ning avalikustas pakkumisdokumendina ettevõtte kirjelduse. 

ELMO Rent AS avalikustab ettevõtte kirjelduse tõlke inglise keelde, mis on lisatud käesolevale teatele ning tehakse kättesaadavaks ELMO Rent AS koduleheküljel https://elmorent.ee/en/investor-relations/

Avalikult pakutaks 145 450 aktsiat, ELMO Rent jätab endale õiguse suurendada pakutavate aktsiate arvu 500 000 aktsia võrra, kokku kuni 645 450 aktsiani. Pakkumisest saadavat tulu, suurusjärgus 0,8 kuni 3,55 miljonit eurot, plaanitakse kasutada Elektritakso OÜ soetamiseks ja seejärel uue ärisuunana taksoteenuse käivitamiseks Tallinnas, 20 järgmise kaugjuhitava tehnoloogiaga autode varustamiseks ja tänavatestimiseks, sõidukipargi suurendamiseks, eeltööks välisturgudele sisenemiseks ning autopargi opereerimiseks mõeldud IT tarkvara edasiarenduseks. 

Pakkumine on suunatud jae- ja institutsionaalsele investorile Eestis. ELMO Rent esitab taotluse pakkumise käigus emiteeritavate uute aktsiate kauplemisele võtmiseks mitmepoolsel kauplemissüsteemil First North.

 

Ülevaade pakkumise olulistest tingimustest:

Pakkumisperiood, mille jooksul on võimalik aktsiaid märkida, algab 27. detsembril 2021 kell 10.00 ning lõppeb 10. jaanuaril 2022 kell 16.00 (Eesti aja järgi).

Pakutava aktsia hind on 5,50 eurot, millest 0,10 eurot on nimiväärtus ja 5,40 eurot on ülekurss. Märkida saab üksnes täisarvu aktsiaid.

Jaeinvestor, kes soovib esitada märkimiskorraldust, peab selleks ühendust võtma oma Eesti väärtpaberite registris avatud väärtpaberikonto halduriga.

ELMO Rendil on ühte liiki aktsiaid ja avaliku pakkumise raames pakutakse sama liiki aktsiaid.

 

OLULISED KUUPÄEVAD

Alltoodud ajakavas on toodud pakkumisega seotud olulisemad kuupäevad.

27. detsember 2021 kell 10.00                                   Algab pakkumisperiood

10. jaanuar 2022 kell 16.00                                        Pakkumisperioodi lõpp

11. jaanuar 2022 või sellele lähedane kuupäev         ELMO Rent avaldab pakkumise tulemused

14. jaanuar 2022 või sellele lähedane kuupäev        Uute aktsiate ülekandmine investoritele ja  aktsiate eest tasumine

27. jaanuar 2022 või sellele lähedane kuupäev        Kauplemise algus Nasdaq Tallinn First   Northil 

 

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Enn Laansoo, Jr.
ELMO Rent AS

nõukogu liige

Tel: +372 521 6858
E-mail: enn@elmorent.ee 

 


ELMO_SPO_eng.pdf