Publicēts: 2021-05-14 11:00:00 CEST
Moda Kapitāls
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

Par obligāciju atpirkšanas rezultātiem

Atbilstoši 2021. gada 7.maija AS “Moda Kapitāls” (“Emitents”) paziņojumam par 500 obligāciju atpirkšanu otrreizējā tirgū, Emitents ka apkopojot investoru pieteikumus, no investoriem tiks atpirktas 500 obligācijas par summu 80% apmērā no obligāciju nominālvērtības. Norēķins par obligācijām tiks veikts līdz 2021. gada 17.maijam.

         Guntars Zvīnis
         AS Moda kapitāls valdes loceklis
         Tālrunis: +37167344234
         epasts: guntars@draudzigsaizdevums.lv