Publicēts: 2020-09-18 18:30:06 CEST
Rīgas kuģu būvētava
Finanšu informācija

Par finanšu pārskatu publicēšanu

Sabiedrība informē, ka diemžēl joprojām tiek kavēts revidēta 2019.gada finanšu pārskata un finanšu informācijas par 2020.gada trim un sešiem pārskata mēnešiem publicēšanas termiņš.

Sabiedrība plāno revidētu 2019.gada finanšu pārskatu publicēt vēlākais līdz 2020.gada 16.oktobrim, savukārt ievērojot to, ka 2019.gada finanšu pārskata sagatavošana ir būtisks priekšnoteikums finanšu informācijas par 2020.gada trim un sešiem pārskata mēnešiem sagatavošanai un publicēšanai, attiecīgi Sabiedrība plāno finanšu informāciju par 2020.gada trim un sešiem pārskata mēnešiem publicēt līdz 2020.gada 30.oktobrim.

 

 

AS „Rīgas kuģu būvētava” valde