Offentliggjort: 2021-03-30 13:01:18 CEST
Odico A/S
Selskabsmeddelelse

Odicos emission markant overtegnet

Med en samlet kontant tegning på godt DKK 80 millioner blev emissionen tegnet 192%. Odico tilføres dermed DKK 45 millioner før omkostninger og mindst 1.600 nye aktionærer.

Selskabsmeddelelse 37 - 2021

Odico annoncerede den 9. marts 2021 et udbud af nye aktier med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer, jf. selskabsmeddelelse nr. 36 - 2021. Udbuddet, der omfattede en fortegningsemission på op til nominelt DKK 223.484,85 svarende til 4.469.697 stk. nye aktier a nominelt DKK 0,05, blev udbudt til en tegningskurs på DKK 9,35 pr. aktie med fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer. Dertil kom en mulighed for at gennemføre en rettet emission på samme vilkår, som ved fuld udnyttelse ville forhøje Selskabets aktiekapital med op til DKK nominelt 17.156,90 svarende til 343.138 stk. aktier a nom. DKK 0,05.

Tegningsperioden for de nye aktier udløb fredag den 26. marts 2021. Der er udnyttet tegningsretter og afgivet bindende ordrer på resterende aktier for i alt 8.582.454 stk. nye aktier, svarende til en samlet kontant tegning på DKK 80,2 millioner. Da emissionen således blev kraftigt overtegnet, sker der fuld udnyttelse af udbuddet ligesom den rettede emission også gennemføres fuldt ud, hvorved Selskabet tilføres et bruttoprovenue på i alt DKK 45 millioner og et forventet nettoprovenu på cirka DKK 39 millioner.

Som følge af overtegningen er Selskabets bestyrelse desværre tvunget til at reducere markant i de afgivne ordrer på resterende aktier. Tegninger med retter, og tegnere uden retter, udført af tegnere, der var registreret som aktionærer på record date, den 12. marts, får fuld tildeling. Alle andre tegnere får tildeling på 24,4% af deres tegningsønsker. Meddelelse om allokering gives via egen bank.

Udbuddet forventes gennemført, når indbetalingen for alle nye aktier er sket, og de udbudte aktier er registreret hos Erhvervsstyrelsen, forventeligt den 7. april 2021.

I forbindelse med offentliggørelsen af resultatet udtaler CEO Anders Bundsgaard:

”I dag er en stor dag for Odico, og her næsten 9 år efter vores start står vi stærkere end nogensinde. Takket være en engageret og dygtig medarbejderstab, har vi skabt et solidt fundament at bygge videre på. Vores teknologiplatform er på plads, vi har lanceret de første skalerbare robotløsninger til byggebranchen og vi har opnået et godt momentum i vores digitale fabrikationsforretning.

Med den fuldtegnede emission og ny kapital på plads har vi nu også den økonomiske styrke til at skrue op for eksekveringen, bl.a. gennem en kraftig udvidelse af vores salg- og markedsføringsindsats. Der er mig derfor en sand fornøjelse af kunne byde mere end 1.600 nye aktionærer velkommen, og takke dem, såvel som eksisterende aktionærer, for den tillid, som er blevet os givet.”

De udbudte aktier vil hurtigst muligt herefter blive optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark i ISIN-koden for Selskabets eksisterende aktier (DK0061031036) forventeligt den 8. april 2021.

Efter gennemførelse af både fortegningsemission og rettet emission, som nævnt ovenfor, forhøjes Selskabets aktiekapital fra nominelt DKK 670.454,55 fordelt på 13.409.091 stk. aktier a nominelt DKK 0,05 til i alt nominelt DKK 911.096,30 fordelt på 18.221.926 stk. aktier a nominelt DKK 0,05. Hver aktie a nominelt DKK 0,05 giver én stemme.

 

Forespørgsler vedrørende denne meddelelse skal rettes til:

 

Kontakter

  • Anders Bundsgaard, CEO, +45 22 22 12 35, anders@odico.dk
  • Christian Ejlskov, Certified Advisor, EY Godkendt Revisionspartnerselskab, +45 2529 4130

Om Odico A/S

Odico® er en pioner indenfor robotteknologi og digital fremstilling. Vores mission er at transformere den globale byggebranche.

Ved hjælp af teknologi øger vi effektiviteten og frigør branchens innovative potentiale.

Vi er en innovations- og udviklingsorienteret virksomhed. Således er vi involveret i flere forsknings- og udviklingsprojekter og vi rummer internationalt ledende ekspertise inden for robotløsninger og digital fabrikation.

Læs mere om Odico og se eksempler på vores mange cases på www.odico.dk


Download selskabsmeddelelse.pdf