Paskelbta: 2012-04-27 10:44:43 CEST
Vilniaus Baldai
Metinė informacija

AB "Vilniaus baldai" 2011 metų metinė informacija

Vilnius,Lietuva, 2012-04-27 10:44 CEST -- Pateikiamos AB "Vilniaus baldai" audituotos konsoliduotos ir bendrovės 2011 metų finansinės ataskaitos.  

Pridedama:

1.Atsakingų asmenų patvirtinimas;

2.Nepriklausomo auditoriaus išvada, metinis konsoliduotas pranešimas, konsoliduotos ir bendrovės 2011 metų finansinės ataskaitos.

         Kontaktinis asmuo:
         Vyr. finansininkė
         Aušra Kibirkštienė
         Tel +370 5 2525720


Atsakingu asmenu patvirtinimas_2012.03.30.pdf
AB Vilniaus baldai konsoliduotos ir bendroves 2011 metu finansines ataskaitos.pdf