Paskelbta: 2017-06-12 07:58:12 CEST
Vilkyskiu Pienine
Pranešimas apie esminį įvykį

AB Vilkyškių pieninė grupės pardavimai 2017 m. gegužės mėnesį

2017 m. gegužės mėnesį bendrovės konsoliduoti pardavimai buvo 9,6 mln. EUR arba 33% didesni negu 2016 m. gegužės mėnesį. Bendrovės pardavimai 2017 m. sausio - gegužės mėn. buvo 45,9 mln. EUR arba 56% didesni negu per tą patį laikotarpį 2016 m.

         Vilija Milaševičiutė
         Ekonomikos ir finansų direktorė
         Tel.: +370 441 55 102