Avaldatud: 2016-05-02 07:45:00 CEST
LHV Group
Börsiteade

AS LHV Varahaldus viib lõpule Danske Bank A/S-i Eestis asuva varahaldusettevõtte Danske Capital AS-i ostutehingu

Täna, 2. mail 2016, viiakse lõpule tehing, millega AS-i LHV Group tütarettevõtja AS LHV Varahaldus ostab 100% Danske Bank A/S-ile kuuluva Danske Capital AS-i aktsiatest. Aktsiate müügileping sõlmiti 29. jaanuaril 2016. Veebruaris suurendas AS LHV Varahaldus tehingu finantseerimiseks 8,243 miljoni euro võrra aktsiakapitali, emiteerides uusi aktsiaid emaettevõtjale AS-ile LHV Group. Samuti ostis AS LHV Group summas 0,6 miljonit eurot AS-i LHV Varahaldus allutatud võlakirju. Danske Capital AS-i 100%-lise osaluse esialgseks hinnaks kujunes 11,0 miljonit eurot, mis koosneb fikseeritud summast 6,6 miljonit eurot ning omakapitali väärtusest märtsi lõpu seisuga. Lõplik hind määratakse tehingu järgselt 45 tööpäeva jooksul, peale Danske Capital AS bilansi auditeerimist 30. aprilli seisuga.

Tehingu järgselt alustatakse kahe varahaldusettevõtte Danske Capital AS-i ja AS-i LHV Varahaldus ühendamist. Ühendavaks ühinguks on AS LHV Varahaldus ja ühendatavaks ühinguks on Danske Capital AS. Notariaalne ühinemisleping sõlmitakse ja avalikustatakse 3. mail 2016. Ühinemine jõustub pärast Finantsinspektsioonilt ühinemisloa saamist. Pärast ühinemist loetakse Danske Capital AS-i tegevus lõppenuks ja ühendav äriühing jätkab Aktsiaselts LHV Varahaldus nime all. Ühinemise järgselt AS-i LHV Varahaldus tegevused, tehniline korraldus ja struktuur võrreldes ühinemiseelse seisuga olulisel määral ei muutu.

Pärast plaanitult III kvartalis jõustuvat ettevõtete ühinemist kavatseb LHV Varahaldus alustada sarnase strateegiaga pensionifondide ühendamist. Arvestades ettevõtete ja hiljem sarnase investeerimisstrateegiaga pensionifondide ühendamise kava, muudetakse Danske Capitali tegevused, struktuur ja tehniline korraldus juba enne ühinemist LHV Varahalduse tegevuste, struktuuri ja tehnilise korraldusega sarnaseks. Muuhulgas nimetatakse AS-i Danske Capital juhtkonda samad isikud, kes on AS-i LHV Varahaldus juhtkonnas (nõukogus Erkki Raasuke, Andres Viisemann, Erki Kilu ning juhatuses Mihkel Oja, Joel Kukemelk). Senised AS-i Danske Capital nõukogu ja juhatuse liikmed kutsutakse tagasi. AS-i Danske Capital nõukogu otsustab siseauditi funktsiooni täitmise edasiandmise AS-ile LHV Varahaldus ja siseaudiitoritele Relika Mell ning Karin Kuusk.

„Tänase tehingu järgselt kasvab LHV-s II sambasse koguvate klientide arv 30% võrra ning pensionifondide maht suureneb 40% võrra. Varahaldusettevõtete ühendamisega liigume sihil  pakkuda II samba pensionifondide klientidele parimat pikaajalist investeerimisteenust,“ ütles LHV Varahalduse juhatuse esimees Mihkel Oja.

Danske Capital AS valitseb kolme kohustuslikku ja kaht vabatahtlikku pensionifondi. Danske Capitali valitsetavate pensionivarade maht on ostutehingu hetkel 250 miljonit eurot ning Danske kohustuslikes pensionifondides on 39 tuhat aktiivset klienti. LHV Varahaldus valitseb viit kohustuslikku pensionifondi, üht vabatahtlikku pensionifondi, üht eurofondi ning osutab investeeringute juhtimise teenust ühele Luksemburgis asutatud eurofondile. LHV pensionifondidel on üle 130 tuhande aktiivse kliendi ning juhitavate fondide maht on 610 miljonit eurot.

AS LHV Varahaldus ja AS LHV Group on saanud Finantsinspektsioonilt loa olulise osaluse omandamiseks ning AS LHV Varahaldus ja Danske Capital AS on saanud Konkurentsiametilt loa koondumiseks, mis olid tehingu lõpule viimise eeltingimusteks.

         Priit Rum
         LHV kommunikatsioonijuht
         Telefon: +372 502 0786
         E-post: priit.rum@lhv.ee
         
         Julia Garanža
         Kommunikatsiooni- ja turundusjuht
         AS LHV Varahaldus
         Telefon: 5668 1622
         E-post: julia.garanza@lhv.ee