English Estonian
Avaldatud: 2021-12-17 08:00:00 CET
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

Admirals Group AS allutatud võlakirjade noteerimine Balti võlakirjade nimekirjas

Tallinn, Eesti, 2021-12-17 08:00 CET --  

Nasdaq Tallinn Noteerimis-ja Järelevalvekomisjon otsustas 16. detsembril 2021. a. rahuldada Admirals Group AS-i taotlus ja noteerida kuni 150 000 tema poolt võlakirja programmi raames emiteeritavat allutatud võlakirja nimiväärtusega 100 euro. Programmi esimese osa raames noteeritakse ja võetakse kauplemisele 27 016 allutatud võlakirja (Admirals Group allutatud võlakiri 05.02.2031, ISIN kood: EE3300001999) Börsi Võlakirjade nimekirjas.

 

Admirals Group AS-i ülalnimetatud võlakirjade esimeseks kauplemispäevaks on 21. detsember 2021. a. või sellele lähedane järgnev kuupäev.

Täiendav info:

Emitendi nimi Admirals Group AS
Emitendi lühinimi ADMG
ISIN kood EE3300001999
Lunastamiskuupäev 05.02.2031
Väärtpaberite nimiväärtus 100 EUR
Väärtpaberite arv 27 016
Kogunimiväärtus 2 701 600 EUR
Tellimusraamatu lühinimi ADMG080031A
Intressimäär 8%
Intressimakse kuupäevad 2 korda aastas
  05.02.; 05.08.

 

Admirals Group AS-i prospekt ning võlakirjatingimused on teatele lisatud.

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+372 640 8800
www.nasdaqbaltic.com

 

Nasdaq Balti koondnimetus hõlmab Nasdaq kontserni kuuluvaid börse, reguleeritud turge ja alternatiivturge First North, mida korraldavad Nasdaq'i turukorraldajad Balti riikides, st Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ja AB Nasdaq Vilnius.


Bonds Program - Terms and Conditions.pdf
Prospectus.pdf