English Latvian
Publicēts: 2021-08-06 07:26:06 CEST
PATA Saldus
Iekšējā informācija

Paziņojums par papildu jautājumu iekļaušanu AS „PATA Saldus” 2021. gada 2.septembra plkst. 11.00 ārkārtas akcionāru sapulces darba kārtībā

AS „PATA Saldus”,(reģistrācijas Nr. 40003020121, juridiskā adrese: Kuldīgas iela 86c, Saldus, Saldus novads, LV-3801) valde paziņo, ka 2021. gada 2.spetembra plkst.11.00 ārkārtas akcionāru sapulces darba kārtībā iekļauts sekojošs papildu jautājums:

“Akciju tirdzniecības uzsākšana Nasdaq Riga Alternatīvajā tirgū First North”

Papildu jautājums iekļauts pēc akciju sabiedrības “PATA Saldus” valdes pieprasījuma.

 

Akciju sabiedrības „PATA Saldus” valde  

Papildus informācija:
Zane Radziņa
AS „PATA Saldus” personāla speciāliste
Tel.: (+371) 63807072
E-pasts: 
info@patasaldus.lv
www.patasaldus.lv