Avaldatud: 2013-06-03 10:23:31 CEST
Baltika
Börsiteade

Mai müük

Baltika mai konsolideeritud müügitulu ulatus 4 902 tuhande euroni, kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 8%.

Baltika mai konsolideeritud jaemüük ulatus 4 709 tuhande euroni, mis on 11% enam kui eelmise aasta samal perioodil.

Müük mais

Tuhat eurot 2013 2012 Muutus
Jaemüük 4 709 4 236 11%
Hulgi- ja e-poe müük 180 227 -21%
Muu 13 68 -81%
Kokku 4 902 4 531 8%

Kolme Balti riigi jaekäive kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 18%, sealhulgas Eestis 20%, Lätis 19% ja Leedus 14%. Ukrainas suurenes müük 3% ning Venemaal vähenes 6%.

Hulgi- ja e-poe müük vähenes eelmise aasta maiga võrreldes 21%.

Baltikal oli mai lõpu seisuga 118 kauplust müügipinnaga 23 185 m², kuu keskmine müügipind suurenes 6% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

5 kuu kokkuvõttes ulatusid müügitulud 22 756 tuhande euroni, kasvades eelmise aastaga võrreldes 6%, sealhulgas jaemüük oli kokku 21 335 tuhat eurot (+9%) ja hulgi- ja e-poe müük 1 379 tuhat eurot (+5%).

 

Maigi Pärnik
Juhatuse liige

maigi.parnik@baltikagroup.com