Paskelbta: 2021-08-31 15:50:40 CEST
Rokiskio Suris
Pusmečio informacija

AB "Rokiškio sūris" grupės 2021 m. šešių mėnesių veiklos rezultatai

2021 m. sausio-birželio mėnesių konsoliduoti neaudituoti AB „Rokiškio sūris“ grupės  pardavimai sudarė 107 461 tūkst. eurų, t.y. 4,54 proc. daugiau nei analogišku laikotarpiu 2020 m. (102 796 tūkst. eurų).

AB „Rokiškio sūris“ grupė per 2021 m. 6 mėn. patyrė 989 tūkst. eurų grynojo nuostolio. Tuo tarpu per 2020 m. 6 mėn. grupė uždirbo 2 134 tūkst. eurų grynojo pelno.

2021 m. pirmo pusmečio neigiamą rezultatą nulėmė tai, kad per šių metų pirmąjį pusmetį, lyginant su 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu, ženkliai išaugo žaliavinio pieno kainos, kas turėjo įtakos sūrių ir šviežių pieno produktų pelningumams.

Pridedama:

  1. Bendrovės neaudituotas konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduotos finansinės ataskaitos už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. birželio 30 d.
  2. Atsakingų asmenų patvirtinimas.

Direktorius
Dalius Trumpa
+370 458 55200

Priedai2021 6 men konsoliduotas pranesimas ir finansines ataskaitos.pdf
Atsakingu asmenu patvirtinimas 2021 08 31.pdf