Publicēts: 2021-04-26 15:50:24 CEST
Rīgas kuģu būvētava
Finanšu informācija

Par finanšu pārskatu publicēšanu

AS „Rīgas kuģu būvētava” (Sabiedrība) informē, ka ir aizkavējusies 2020.gada finanšu pārskata sagatavošana, jo Sabiedrība vēl pilnībā nav nokārtojusi savas saistības pret zvērinātu revidentu komercsabiedrību SIA „Sandra Dzerele un Partneris” (Revidents) par 2019.gada finanšu pārskata revīziju, kur nenokārtotās saistības tiek plānots nokārtot 2021.gada maijā. Revidents ir izteicis apliecinājumu, ka pēc saistību nokārtošanas tiks parakstīts līgums par 2020.gada finanšu pārskata revīziju.

Ar šo Sabiedrība paziņo, ka sadarbība ar Revidentu tiks turpināta un paredzamais 2020.gada finanšu pārskata publicēšanas datums ir 2021.gada 30.jūlijs, pirms tam publicējot nerevidētu 2020.gada finanšu pārskatu.

 

 

AS „Rīgas kuģu būvētava” valde