Offentliggjort: 2018-06-26 14:00:00 CEST
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Andre oplysningsforpligtelser offentliggjort efter børsens regler
Selskabsmeddelelse nr. 59, 2018 - Fastsættelse af kuponrenter gældende fra 1. juli 2018
Med virkning fra 1. juli 2018 ændres kuponrenten på nedennævnte
variabelt
forrentede obligationer. Renten er gældende for perioden 1. juli 2018
– 31.
december 2018.

Obligationer uden renteloft, CITA6,
ISIN-koder:
DK0002036458, udløb 2019, ny rente pr. 1. juli 2018: 0,08 %
p.a.
DK0002041458, udløb 2023, ny rente pr. 1. juli 2018: -0,15 %
p.a.

Obligationer uden renteloft, CIBOR6, ISIN-koder:
DK0002036532, udløb
2019, ny rente pr. 1. juli 2018: -0,01 % p.a.
DK0002038587, udløb 2021, ny
rente pr. 1. juli 2018: -0,28 % p.a.
DK0002041532, udløb 2022, ny rente pr. 1.
juli 2018: -0,23 % p.a.

Stående obligation uden renteloft, CIBOR6, ISIN-kode:
 .
DK0002036375, udløb 2019, ny rente pr. 1. juli 2018:  -0,01 %
p.a

Obligation med renteloft på 5% p.a., CF, ISIN-kode:
DK0002026731, udløb
2021, ny rente pr. 1. juli 2018:  0,2970 % p.a.

Obligation med renteloft på
5% p.a., CF OA, ISIN-kode:
DK0002026814, udløb 2021, ny rente pr. 1. juli 2018:
  0,2970 % p.a.

Obligationer med renteloft på 3,5% p.a., CF OA,
ISIN-kode:
DK0002032705, udløb 2025, ny rente pr. 1. juli 2018:    0,2470 %
p.a.

Spørgsmål kan rettes til Torben Jurlander på telefon 55 47 41 99.

Venlig
hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

 


20180701.DK.pdf