Paskelbta: 2020-01-22 11:00:00 CET
Utenos Trikotazas
Kita informacija

Preliminarios AB "Utenos trikotažas” veiklos rezultatų skelbimo 2020 metais datosAB „Utenos trikotažas“ praneša, kad 2020 metais įmonių grupės veiklos rezultatus planuoja skelbti tokia tvarka:

-       vasario 28 d. – 2019 m. 12 mėnesių tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė;

-       balandžio 30 d. – audituota 2019 m. metinė konsoliduota finansinė atskaitomybė;

-       balandžio 30 d. – 2020 m. 3 mėnesių tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė;

-       liepos 31 d. – 2020 m. 6 mėnesių tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė;

-       spalio 30 d. – 2020 m. 9 mėnesių tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė.

Papildoma informacija:

AB „Utenos trikotažas“ 
Generalinis  direktorius Petras Jašinskas
Tel.: 8 389 51445